[website maken] [website bouwen] [index]
[]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]

 Het dyslexieloket

  specialisten in dyslexiezorg

Het Dyslexieloket een goede keuze

  

  • Het Dyslexieloket biedt laagdrempelige en goede zorg, wij staan voor een persoonlijke benadering; om die reden houden we de praktijken klein.

  

  • De teams van het Dyslexieloket bestaan uit specialisten vanuit het onderwijs én specialisten vanuit de gezondheidszorg: onderwijsadviseurs, een klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen, een taalpatholoog, logopedisten en ervaren behandelaars. De praktijken maken gebruik van elkaars kwaliteit en kunnen bij elkaar om advies vragen. Zo nodig kunnen zij diensten inkopen bij een collega.

  

  • Het Dyslexieloket richt zich op enkelvoudige dyslexie, daarnaast hebben diverse praktijkhouders andere deskundigheid en ervaring in huis, zodat de client gebruik kan maken van aanbod zoals groepsaanbod, cursussen psycho-educatie en begeleiding bij emotionele problemen. Op die manier kan over een breed gebied hulp geboden worden.

  

  • Om de kwaliteit hoog te houden bespreken de teams inhoudelijke onderwerpen met elkaar in een intervisiemodel.

  

  • De praktijkhouders hebben een regeling voor vervanging, zodat er voortdurend iemand beschikbaar is om te overleggen, ook in vakantieperioden.


  

Over ons

Het Dyslexieloket: Mauritslaan 10, 2264 CT Leidschendam