[website bouwen] [website maken] [index]
[]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]

 Het dyslexieloket

  specialisten in dyslexiezorg

De behandeling heeft als minimaal doel het doen stoppen van de toenemende achterstand. Er wordt gewerkt vanuit het neurobiologisch en neuropsychologisch referentiekader. Het hiërarchische taakmodel vormt tevens een uitgangspunt. Bij een aantal activiteiten wordt gebruik gemaakt van speciale dyslexieprogramma´s op de computer.


Afhankelijk van de diagnose wordt gewerkt aan:

  

  • automatiseren van klank-tekenkoppeling
  • aandacht voor fonemisch bewustzijn; trainen fonologische vaardigheden
  • bevorderen van directe woordherkenning
  • leren versnellen van technisch lezen en/of nauwkeurig leren lezen
  • training of compenseren van  het geheugen
  • aanleren van lees- en/of spellingstrategieën
  • verbeteren van de spellingsvaardigheid en -niveau


In de behandeling wordt met name aandacht gegeven aan gedragsaspecten welke bij dit kind een rol spelen. Het kind leert om te gaan met zijn dyslexie. 

Een behandeling duurt 45 minuten en vindt één keer per week plaats. De vorderingen bij de afzonderlijke oefeningen worden voor het kind steeds zichtbaar gemaakt. Na circa 10 behandelingen vindt er een voortgangstoets plaats. De resultaten daarvan worden met de ouders en het kind besproken. Ouders ontvangen rapportage over de voortgang.


 

Behandeling

Het Dyslexieloket: Mauritslaan 10, 2264 CT Leidschendam