[website maken] [website ontwerp] [index]
[]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]

 Het dyslexieloket

  specialisten in dyslexiezorg


De kosten voor het onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie en een reeks daarop volgende dyslexiebehandelingen met de daarbij behorende ouderbegeleiding, worden vergoed door de ziektekostenverzekering mits aan de criteria voor onderzoek en behandeling wordt voldaan.


Scholen leveren het leerlingdossier dat het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwt. Ouders overhandigen dit dossier aan de diagnosticus/behandelaar wanneer zij hun kind aanmelden voor diagnostiek.


Wanneer scholen dit format ingevuld hebben, voldoen zij aan het protocol en is het leerlingdossier dat bij de diagnosticus/behandelaar ingeleverd moet worden, compleet.
  

Bekostiging

Het Dyslexieloket: Mauritslaan 10, 2264 CT Leidschendam