[website maken] [website bouwen] [index]
[]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[protocol_ pddb]

 Het dyslexieloket

  specialisten in dyslexiezorg

Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB)

In december 2006 is het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB) beschikbaar gekomen. Het protocol geeft een leidraad om ernstige dyslexie te diagnosticeren, indiceren en behandelen. Het gaat daarbij om kinderen in de leeftijd van de basisschool (groep 3 t/m 8).

Het protocol sluit aan bij de ‘medische’ visie op ernstige dyslexie. Het omschrijft ernstige dyslexie als een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen die bovendien genetisch is bepaald. Deze stoornis heeft taalverwerkingsproblemen als gevolg die leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Daardoor zit ernstige dyslexie een normale educatieve ontwikkeling ernstig in de weg, terwijl die op grond van de overige cognitieve vaardigheden wel tot de mogelijkheden zou behoren. Ernstige dyslexie is duidelijk te onderscheiden van andere lees- en spellingsproblemen.

Het hele rapport  Dyslexie: van zorg verzekerd? kunt u downloaden als Pdf document.


  

Protocol

Het Dyslexieloket: Mauritslaan 10, 2264 CT Leidschendam